Nyheter

Arkiv

Strömsholmen...

... även känt som KALLER gasfjädrar i Tranås börjar använda AviX.

Efter ett väl genomfört pilotprojekt har nu ett första steg tagits mot en implementering. Ett pilotprojekt är alltid ett enkelt första steg för att påvisa nytta med AviX, och tar väldigt lite tid i anspråk.