Nyheter

Arkiv

SOLME AB HAR UTSETTS TILL GASELLFÖRETAG AV DAGENS INDUSTRI

Ett Gasellföretag skall enligt Dagens Industri uppfylla följande kriterier: offentliggjort minst fyra årsredovisningar. ha en omsättning som överstiger 10 Mkr. ha minst tio anställda. har de senaste tre åren kontinuerligt ökat...

Ett Gasellföretag skall enligt Dagens Industri uppfylla följande kriterier:

  • offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
  • ha en omsättning som överstiger 10 Mkr.
  • ha minst tio anställda.
  • har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
  • har under samma period minst fördubblat sin omsättning.
  • har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
  • har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • har sunda finanser


Vi är mycket glada och stolta över att vårt hårda och långsiktiga arbete resulterat i att vi bland annat fått denna utmärkelse. Vi ser fram emot att följa gasellutvecklingen vidare.