Nyheter

Arkiv

FÖRSTA AVIX®-LICENSERNA TILL SOLINDUSTRIN

Flera av de ledande tyska solcellsföretagen har genomfört väsentliga kostnadsbesparingar efter att ha utfört framgångsrika AviX®-pilotprojekt under första halvåret 2010, och nu har de första AviX®-licenserna levererats! Från...

Flera av de ledande tyska solcellsföretagen har genomfört väsentliga kostnadsbesparingar efter att ha utfört framgångsrika AviX®-pilotprojekt under första halvåret 2010, och nu har de första AviX®-licenserna levererats! Från omställningar (AviX® SMED) till montering (AviX® Method) av solinstallationer har lett till tvåsiffrigt procentuella förbättringar. 
AviX® har blivit en standard i verktygslådan i den tyska industrin som kämpar mot konkurrensen och försöker förstärka Tyskland som producerande nation.