Nyheter

Arkiv

ERICSSON VINNER SVENSKA MONTERINGSPRISET 2015!

Priset delas ut till en person eller grupp av personer som bidragit till utvecklingen inom monteringsområdet. Priset syftar till att markera att utveckling inom monteringsområdet är av mycket stor vikt för svensk industris...

MODULÄR BEREDNING

Ericssons produktflora av telekomutrustning har ökat kraftigt senaste 10-15 åren. Samtidigt har livstiden för varje produkt kontinuerligt blivit kortare. Detta, i kombination med en global tillverkningsorganisation med synnerligen höga krav på kvalitet, innebär en stor utmaning för beredningsfunktionen och monteringen att ta fram och underhålla kvalitativa arbetsinstruktioner. Anders Johnson och Andreas Andersson har tagit fram en lösning som de benämner Modulär Beredning. Lösningen innebär att Ericsson har effektiviserat beredningsprocessen med ca 85%, men ett ännu viktigare resultat är att varje montör får en variantunik, uppdaterad arbetsinstruktion på det språk som denne föredrar. Lösningen håller på att implementeras på siterna i Kumla, Kista, Tallinn , Nanjing, São José dos Campos och Jaipur. Feedbacken från beredare såväl som från montörer är mycket positiv. Värdet på minskade kvalitetsbristkostnader som de förbättrade arbetsinstruktionerna medför är svårt att uppskatta, men är sannolikt mycket stort. KONCEPTUELL LÖSNING
Den modulära beredningen innebär att informationen som behövs för att ta fram en bra arbetsinstruktion delas upp i nivåer. I en ”övre” nivå förfinas informationen som ”ärvs” från en ”undre” nivå. Första nivån, Source tasks, är helt oberoende av i vilken produktfamilj, i vilken variant, i vilken fabrik, på vilken line och på vilken station ett montage utförs. I den andra nivån, Applied tasks, används Source tasks och parametrar, beroende på produktfamilj, tillsätts. Den tredje nivån, Reference structure, beskriver sekvensen av montage. Denna BOP (Bill of Process) är oberoende av i vilken fabrik och på vilken line produkten skall monteras. De siter som skall tillverka en viss produkt använder Reference structure och lägger på sina lokala förutsättningar såsom takttid och särskild utrustning. Detta är den giltiga balansen eller Local structure. HANTERING AV SPRÅK
Beredningen av instruktionerna är från grunden gjord på alla Ericssons monteringsspråk. Detta innebär att montören kan välja vilket språk som skall visas på skärmen.  PRODUKTFÖRÄNDRINGAR, UPPDATERING AV INSTRUKTIONER OCH KVALITET
Konkurrensen i telekombranschen, hastigheten på den tekniska utvecklingen och positionen som ledare i branschen betyder ofta förekommande produktförändringar. För att hantera dessa förändringar är den modulära beredningen helt ovärderlig! En förändring görs på Source task-nivå och propageras till alla instruktioner som berörs, ibland hundratals. Att administrera detta manuellt är oerhört tidskrävande, om inte omöjligt. Konsekvenserna om man inte lyckas administrera förändringen blir kvalitetsbrister och kundmissnöjdhet. IT-STÖD
Ericsson har valt att använda AviX – The Industrial Office som IT-lösning för att realisera Modulär Beredning. Den modulära beredningen har ställt nya krav på mjukvaran och under 2014/2015 har Ericsson och Solme AB bedrivit ett stort utvecklingsarbete för att nå i hamn med konceptet och IT-stödet. Framöver kommer även andra företag kunna dra nytta av principerna i konceptet och den utökade funktionaliteten i systemstödet. PERSONLIGT ENGAGEMANG
Både Anders och Andreas har passionerat och outtröttligt utvecklat ett koncept och en lösning som är extraordinär. De har rest kors och tvärs, fram och tillbaka mellan Ericssons siter för att få med alla fabrikers perspektiv, för att förankra, för att utbilda och slutgiltigen segra! Stort Grattis Ericsson hälsar vi från Solme!