AVIX METHOD

En del av AVIX Suite

METOD- OCH TIDSSTUDIER

AviX Method använder sig av MTM-baserade standardtider för att tidsätta arbetsoperationer och skapar på så sätt grunddata för balansering och kalkylering.

En enkel och snabb analysmetod ger detaljerad information om tider från enskilda arbetsoperationer till hela produktionslinor.

Standardtiderna som ges kan användas till förbättringsarbete, kapacitetsberäkningar, kalkyler och andra typer av beslutsunderlag.

Kontakta oss for ett möte eller demonstration

Videofilm som visuellt stöd

Genom videoteknik skapar man engagemang hos berörda medarbetare och produktionen störs inte. Videotekniken har många fördelar såsom stöd för snabba och korrekta metodanalyser och ger ett visuellt stöd för att kommunicera förbättringar och resultat.

Förenklad kommunikation

Kombinationen av detaljerade och aggregerade tider, färger och videofilm gör AviX Method till ett flexibelt och pedagogiskt verktyg vid presentationer. Det har aldrig varit enklare att förklara en komplex monteringsprocess. Denna fördel är ett måste för företag som strävar efter att bli bäst i världen inom deras område.

Hitta förbättringspotentialen

AviX Method kan genom sin analysmetodik urskilja vilka beståndsdelar i monteringsarbetet som konsumerar mest resurser. Därigenom är det enkelt att identifiera de områden som har den största förbättringspotentialen. Tidsbesparingen simuleras direkt för olika förbättringsförslag och ger ett ökat beslutsunderlag för kommande investeringar.

Användnings­områden

  • Tid- och Metodstudier (AviX Tid, MTM, Klockstudie)
  • Produktivitetsutveckling för enskilda arbetsstationer
  • Optimering av layout och använd metod för enskilda arbetsstationer
  • Optimering av hjälpverktyg för den enskilda arbetsstationen
  • Optimering av produktens konstruktion för montering
  • Mätning av produktivitet för olika produkter och varianter i produktionsprocessen
  • Presentation av nuläge och simulering av framtida produktion
  • Skapa skräddarsydda standard-operationsblad
  • Tidsimulering av förbättringsförslag
  • Skapar engagemang inom Kaizengrupperna i förbättringsarbetet

SKRÄDDARSY OCH UTÖKA AVIX METHOD MED DESSA TILLÄGGSMODULER

Execution optimizer

Med AviX Execution Optimizer kan produktionslinors leveransförmåga optimeras och analyseras med avseende på aktuell produktionsplan.

AviX Execution Optimizer
Down stream connector

Gör det möjligt att skicka data till och från AviX vidare till andra produktionssystem, t.ex. ERP's och MES.

AviX Connector
Production planner

De angivna standardtiderna kan användas för förbättringsarbete, kapacitetsberäkningar och som grund för beslut.

Shop floor viewer

Med AviX Shop Floor viewer använder du nytt eller befintligt AviX data för att visa digitala arbetsinstruktioner direkt på en skärm. Allt som behövs är en webbläsare.

AviX Shop Floor Viewer

AVIX METHOD SCREENSHOTS

Genom den inbyggda pedagogiken som finns i programmet kan alla som arbetar i produktionen vara med i förbättringsarbetet. Metoden använder sig av tre färger för att tydliggöra förluster, semiproduktivitet och produktivitet. Genom att arbeta med metoden står det snart klart för alla var förlusterna finns samt vilka åtgärder som måste vidtas.

KONTAKTA OSS FÖR EN ONLINE-DEMONSTRATION
Listening Image

Vill du veta mer om AviX?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande, så svarar vi inom 24 timmar!

AVIX Square Inv LOGO
(mandatory)
(mandatory)


OBS, ibland bedöms vårt svar som skräppost. Om du saknar vår feedback vänligen kontrollera din skräpkorg. Du kan även ange ditt telefonnummer så vi säkert kan nå dig.