AVIX Resource Balance

En del av AVIX Suite

Effektiv flödesomptimering

I AVIX Resource Balance kan hela produktionslinor byggas upp med all tänkbar data för att stödja arbetet med balansering på ett snabbt och enkelt sätt.

Verktyget visualiserar förluster orsakade av ojämnt arbetsinnehåll såväl mellan stationer som mellan montörer. Dessa förluster presenteras visuellt i en graf och numeriskt i en dynamisk tabell.

Genom att reducera förlusterna ökar produktiviteten och olika förslag till bättre sekvens och arbetsfördelning tas enkelt fram.

KONTAKTA OSS FOR ETT MÖTE ELLER DEMONSTRATION

Korrekt grunddata

I AVIX Resource Balance samlas samtliga analyser från AVIX Method. Därmed kan hela produktionslinor byggas upp med all tänkbar data för att arbeta med balansering på ett snabbt och enkelt sätt. Balansera din lina med korrekta grunddata som är tilldelade på varje arbetsstation från AVIX Method. Balanseringen utförs sedan med hjälp av dessa tider och när förbättringar genomförs uppdateras tiderna i alla AVIX- moduler.

Smart varianthantering

Företag som inte har en stor mängd varianter att producera är sällsynta. I AVIX Resource Balance arbetar man som regel med många varianter samtidigt. Dessa hanteras enkelt genom en smart varianthantering. Resultat för hur de olika produkterna och varianterna belastar varje enskild arbetsstation ges. Det finns också stöd för att se hur en prognostiserad produktmix slår på den genomsnittliga balansen.

Maximal kontroll

I AVIX Resource Balance har man full kontroll vid balanseringen. Alla arbetsmoment samt tillhörande objekt, komponenter och verktyg flyttas med vid en ombalansering. Vid ett nytt balanseringsförslag finns automatiskt information om vilka arbetsuppgifter som skall utföras på arbetsstationen med tillhörande arbetsinstruktioner samt vilket material och vilka verktyg som skall finnas på stationen.

Användnings­områden

  • Öka linans effektivitet genom jämnare flöde
  • Simulera ny balans vid uppbyggnad av nya produktionslinor
  • Planera produktionsprocessen för ny produkt/variant
  • Layoutförbättringar på befintlig line
  • Skapa standardiserade arbetsinstruktioner
  • Arbeta med multipla varianter samtidigt
  • Se hur en prognostiserad produktmix slår på den genomsnittliga balansen
  • Påvisa och reducera interna balanseringsförluster

SKRÄDDARSY OCH UTÖKA AVIX RESOURCE BALANCE MED DESSA TILLÄGGSMODULER

Execution optimizer

Med AviX Execution Optimizer kan produktionslinors leveransförmåga optimeras och analyseras med avseende på aktuell produktionsplan.

AviX Execution Optimizer
Down stream connector

Gör det möjligt att skicka data till och från AviX vidare till andra produktionssystem, t.ex. ERP's och MES.

AviX Connector
Production planner

De angivna standardtiderna kan användas för förbättringsarbete, kapacitetsberäkningar och som grund för beslut.

Shop floor viewer

Med AviX Shop Floor viewer använder du nytt eller befintligt AviX data för att visa digitala arbetsinstruktioner direkt på en skärm. Allt som behövs är en webbläsare.

AviX Shop Floor Viewer

AviX Resource Balance Screenshots

Genom drag’n drop-balansering i AVIX Resource Balance är det möjligt att följa förbättringar i balansen när olika arbetstempon byter arbetsstationer. 
Ett produktivitetsresultat ges direkt efter varje steg i balanseringen.

AVIX Resource Balance är byggd för att användas som ett kommunikationsmedel. Kombinationen av verkliga tider, diagram och färger gör AVIX Resource Balance till ett visuellt verktyg vid presentationer av olika balanseringsscenarier.

KONTAKTA OSS FÖR EN ONLINE-DEMONSTRATION
Listening Image

Vill du veta mer om AviX?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande, så svarar vi inom 24 timmar!

AVIX Square Inv LOGO
(mandatory)
(mandatory)


OBS, ibland bedöms vårt svar som skräppost. Om du saknar vår feedback vänligen kontrollera din skräpkorg. Du kan även ange ditt telefonnummer så vi säkert kan nå dig.