AVIX Shop Floor Viewer

En tilläggsmodul till AVIX Suite

Digitala arbetsinstruktioner

Med AviX Shop Floor viewer använder du nytt eller befintligt AviX data för att visa digitala arbetsinstruktioner direkt på en skärm. 

Allt som behövs är en webbläsare.

Kontakta oss for ett möte eller demonstration

Arbetsinstruktioner 4.0

Ta steget in i den digitala papperslösa världen och idéerna kring industri 4.0. Med AviX Shop Floor viewer blir det möjligt att få tillgång till arbetsinstruktioner direkt från en uppkopplad enhet. Det spelar ingen roll om du funderar på att börja använda AviX, eller redan gör det. Oavsett så kan ditt AviX data användas för att visa en arbetsinstruktion helt digitalt.

Lätt att administrera

All data/information i AviX hänger ihop - Det betyder att samma data som har skapats för t.ex. en metodstudie eller linebalansering återanvänds för att kunna visa en arbetsinstruktion. Vad betydet det? Jo, det betyder att administrationen blir mycket enklare, du slipper ändra data i flera olika källor (t.ex. olika Excel filer).

Interaktivt gränssnitt

Användargränssnittet är anpassat för att vara tydligt och enkelt att hantera, t.ex. stora tydliga knappar för att stega framåt/bakåt i instruktionen. En mycket uppskattad funktion i AviX är kopplingen till en videofilm, denna återfinns också i AviX Shop Floor Viewer. Samma filmkoppling som användes i metodstudien finns tillgänglig för operatören via gränssnittet. Detta gör att alla användare (operatör, produktionstekniker etc.) utgår från samma film/metodsekvens, vilket underlättar kommunikation och samarbete.

Samspel mellan AviX och Webbläsare

AviX struktur/sekvens

Enkel teknisk lösning

AviX Shop Floor Viewer består av en fristående webbserver (programvara) som installeras lokalt på det nätverk som ska ge åtkomst till arbetsinstruktionerna. Ur ett IT-tekniskt perspektiv är detta lika enkelt som övriga AviX, det betyder enkel installation och konfiguration.

Gränssnittet i AviX

När arbetsinstruktionen är klar kan den enkelt publiceras och blir direkt tillgänglig för operatören. Om något behöver justeras görs det direkt i AviX, och en ny version publiceras. Detta säkrar en tydlig och säker koppling mellan t.ex. monteringsmetod, aktuell balansering av linen samt arbetsinstruktionen.

Framförallt säkerställer det att montör/operatör enkelt kommer åt rätt arbetsinstruktion, och att den är tillgänglig direkt när den har uppdaterats!

Samma data i webbläsaren; tid, sekvens och film

Användningsområden

  • Digitala arbetsinstruktioner
  • Instruktioner via skärm
  • Tydlig koppling mellan gällande arbetsmetod och instruktion
  • Lätt att uppdatera/administrera

AviX Shop Floor Viewer Screenshots

Kontakta oss för ett möte eller online demonstration
Listening Image

Vill du veta mer om AviX?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande, så svarar vi inom 24 timmar!

AVIX Square Inv LOGO
(mandatory)
(mandatory)


OBS, ibland bedöms vårt svar som skräppost. Om du saknar vår feedback vänligen kontrollera din skräpkorg. Du kan även ange ditt telefonnummer så vi säkert kan nå dig.