AVIX Execution Optimizer

En tilläggsmodul till AVIX Suite

Orderexekvering och optimering

Med AVIX Execution Optimizer kan produktionslinors leveransförmåga optimeras och analyseras med avseende på den liggande produktionsplanen. 
Verktyget analyserar fram möjliga problem och förbättringsområden och visualiserar dessa i en färgkodad översiktsvy. 

Genom att adressera dessa områden så kan den totala kapaciteten på produktionslinan ökas.

AVIX Execution Optimizer används tillsammans med AVIX Resource Balance. Execution Optimizer gör AVIX ännu mer kraftfullt när det kommer till avancerad balansering, orderhantering, ordermixar mm.

Kontakta oss for ett möte eller demonstration

Korrekta genomsnitt

Klassisk genomsnittsbalans baseras på förenklade prognoser eller antagande om hur mycket av varje produkt eller variant som ska produceras i framtiden. Med AVIX Execution Optimizer kan korrekta genomsnitt beräknas genom att analysera den liggande produktionsplanen.

Översiktsvy

Arbetsinnehållet på en station kan variera kraftigt mellan olika produkter och varianter. Beroende på den liggande produktionsplanen kan detta få oönskade konsekvenser. AVIX Execution Optimizer visualiserar arbetsbelastningen för varje arbetsstation för varje order i en smart översiktsvy.

Undik stopp i linen

AVIX Execution Optimizer erbjuder ett sätt att identifiera och undvika vissa typer av driftstopp innan de händer. Arbetsinnehållet visualiseras och kan analyseras, över tid, för varje enskild order i produktionsprogrammet och på så sätt kan åtgärder utföras för att lösa eventuella problem.

Användningsområden

  • Importfunktion
  • Importera ordrar och konfigurationer
  • Simulera utan beställningar/ordrar
  • Simulera "heat map" med statistisk födelning
  • Skapa en översiktskarta över produktmixen
  • Skapa produktmix baserat på beställningar/ordrar
  • Avancerad balansering
  • Med hjälp av "heat map" upptäcks framtida balanseringsproblem

AVIX Execution Optimizer Screenshots

Kontakta oss för ett möte eller online demonstration
Listening Image

Vill du veta mer om AviX?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande, så svarar vi inom 24 timmar!

AVIX Square Inv LOGO
(mandatory)
(mandatory)


OBS, ibland bedöms vårt svar som skräppost. Om du saknar vår feedback vänligen kontrollera din skräpkorg. Du kan även ange ditt telefonnummer så vi säkert kan nå dig.