AVIX Ergo Balance

BETA version

Egonomisk linebalansering

Ergonomisk balansering är ett koncept utvecklat med intressenter från den akademiska världen, industrin och AVIX mjukvaruteam.

Traditionellt är linebalansering fokuserad på att fördela arbetsbelastningen (monteringstiden) lika mellan resurserna. I ett senare skede, om alls, övervägs de ergonomiska påfrestningarna för människan. Det behöver inte vara så!

Ergonomisk balansering är en kritisk aspekt av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Det innebär noggrant övervägande av människokroppens förmågor och begränsningar, såväl som de specifika uppgifter som måste utföras. Genom att designa produkter och arbetsstationer som är ergonomiskt balanserade kan organisationer minska risken för störningar, upprepade belastningsskador och andra hälsoproblem som kan bli följden av långvarig eller upprepad användning av dåligt utformad utrustning eller arbetsstationer.

I AVIX Ergo Balancing beaktas paralellt monteringstiden och den ergonomiska belastningen.

Kontakta oss för ett möte eller demonstration

Välmående

Genom att använda Rapid Entire Body Assessment, REBA, eller andra bedömningsmodeller identifieras dåliga arbetsställningar och risker att drabbas av muskel- och skelettbesvär från upprepad användning av dåligt utformad utrustning eller arbetsstationer. AVIX Ergo stödjer REBA som standard och visualiserar resultatet i på ett lättförståeligt sätt.

Systemoptimering

Vid linebalansering är målet att uppnå ett jämnt flöde genom lika arbetsbelastning för alla operatörer. Med andra ord, att minska balanseringsförlusterna. Med AVIX Ergo Balance fördelas både monteringstid och ergonomisk belastning jämnare mellan arbetspositionerna längs monteringslinen.

Ergonomi på riktigt!

Ergonomi är den vetenskapliga disciplin som handlar om förståelsen av interaktioner mellan människor och andra delar av ett system. Professionen tillämpar teorier, principer, data och metoder för att designa och för mänskligt välbefinnande och övergripande systemprestanda. Det är exakt vad AVIX Ergo Balance handlar om!

Användningsområden

  • Optimera linebalanseringen utifrån ett mänskligt "må bra" perspektiv
  • Identifiera positioner/stationer som är ergonomiskt krävande
  • Identifiera produktvarianter som är extra krävande
  • Eliminera situationer med dålig ergonomi
  • Optimera arbetsrotation för att motverka förslitningsskador
  • Balansera linen baserat på tid och ergonomi

SKRÄDDARSY OCH UTÖKA AVIX METHOD MED DESSA TILLÄGGSMODULER

Execution optimizer

Med AviX Execution Optimizer kan produktionslinors leveransförmåga optimeras och analyseras med avseende på aktuell produktionsplan.

AviX Execution Optimizer
Down stream connector

Gör det möjligt att skicka data till och från AviX vidare till andra produktionssystem, t.ex. ERP's och MES.

AviX Connector
Production planner

De angivna standardtiderna kan användas för förbättringsarbete, kapacitetsberäkningar och som grund för beslut.

Shop floor viewer

Med AviX Shop Floor viewer använder du nytt eller befintligt AviX data för att visa digitala arbetsinstruktioner direkt på en skärm. Allt som behövs är en webbläsare.

AviX Shop Floor Viewer

AVIX Ergo Balance Screenshots

"Drag and drop" balansering ger användaren möjlighet att optimera processen genom att flytta runt arbetsuppgifter. Monteringstiden och den ergonomiska belastningen är båda visualiserade i diagrammet. Färger och staplar kommer tydligt visa när monteringstiden överstiger takttiden och när den ergonomiska belastningen är högre än vad som är tillåtet. Detta ger produktionsingenjören stora möjligheter att hitta den bästa lösningen på balanseringsproblemet.

KONTAKTA OSS FÖR EN DEMONSTRATION
Listening Image

Vill du veta mer om AviX?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande, så svarar vi inom 24 timmar!

AVIX Square Inv LOGO
(mandatory)
(mandatory)


OBS, ibland bedöms vårt svar som skräppost. Om du saknar vår feedback vänligen kontrollera din skräpkorg. Du kan även ange ditt telefonnummer så vi säkert kan nå dig.