AVIX Ergo

En del av AVIX Suite

Visuell ergonomi för förbättrad arbetsplats

Med allt högre ställda krav på produktionsliner blir ergonomi en allt viktigare faktor.

AviX Ergo är en AviX-modul för att förbättra arbetsplatsens ergonomi genom att med videoteknik analysera och förbättra ergonomi, kvalitet och produktivitet.

AviX Ergo kombinerar AviX Methods djupgående analys av arbetsplatsen med den erkända Borg CR-10 skalan för att bestämma såväl fysiologiska som psykologiska ansträngningar.

KONTAKTA OSS FOR ETT MÖTE ELLER DEMONSTRATION

Borg CR-10

Borg CR-10 skalan är en välanvänd metod för att utvärdera ergonomi och är baserad på det banbrytande arbetet av professor Gunnar Borg från Stockholms Universitet. Utvecklingen började på 60-talet och den första Borgskalan togs fram i början på 80-talet. Idag ses den som ett grundfundament inom ergonomiarbete med den anställda i fokus och har hjälpt svensk industri på vägen mot en stark position inom ergonomi.

Interaktiv analys

Med utgångspunkt i AviX Method analyseras, standardtidssätts och kategoriseras arbetsplatsens arbetsmoment. AviX Ergo använder detta underlag för att med hjälp av videoteknik utföra en interaktiv analys tillsammans med anställda, där de fysiologiska & psykologiska ansträngningarna fastställs direkt ”on-screen” utan fördröjning. Användandet av AviX Method i kombination med AviX Ergo ger både förbättrad arbetsmiljö, kvalitet och produktivitet.

Färgsystem

Färgsystemet gör det lätt att upptäcka, lokalisera och bedöma omfattningen av ansträngningen. Parallellt finns filmen som visuellt gör det mycket lätt att se sammanhanget och vidta åtgärder. AviX Ergo's pedagogiska upplägg gör det möjligt för alla i produktionsprocessen att vara delaktiga i förbättringsarbetet. Programmets natur öppnar för diskussion inom gruppen och en given förbättring visualiseras direkt vilket gör det lättare att dela och förstå informationen.

ANVÄNDNINGS­OMRÅDEN

  • Ergonomistudier för produktion och kontor
  • Planering av arbetsstationer och liner
  • Ergonomiträning och utbildning för produktion och kontor
  • Identifiera förebyggande åtgärder innan problem uppstår

AviX Ergo Screenshots

Visualiseringen i AviX Ergo gör det lätt att se helheten. Ansträngningar och stress översätts till färger vilket gör det lätt att upptäcka problem och vidta åtgärder för att minimera risken för skador.

KONTAKTA OSS FÖR EN ONLINE-DEMONSTRATION
Listening Image

Vill du veta mer om AviX?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande, så svarar vi inom 24 timmar!

AVIX Square Inv LOGO
(mandatory)
(mandatory)


OBS, ibland bedöms vårt svar som skräppost. Om du saknar vår feedback vänligen kontrollera din skräpkorg. Du kan även ange ditt telefonnummer så vi säkert kan nå dig.