AVIX Arbetsinstruktioner

Monteringsinstruktioner, Elementblad, Ställinstruktioner, SOP, Engineered Labor Standards...

Det finns många olika namn på dokument som beskriver hur arbetsmoment ska utföras på bästa sätt.
I AviX finns det ett antal inbyggda standarddokument och instruktioner, anpassade för både skärm och utskrift
(för de som fortfarande föredrar det).

 Nedan visas några exempel. Dessa är på engelska men finns på alla 12 språk i AviX.

Det är också populärt bland våra kunder att skräddarsy sina egna instruktioner.

AviX standardmallar

Den Generella analysrapporten visar hur mycket tid som är VA respektive NVA, samt Semi-VA och väntan. Även tid per aktivitet visas tydligt.

Balansrapporten visar grafiskt varje stations beläggningsgrad och dess tempon, per produktvariant i förhållande till takten. Även en produktmix kan presenteras.

Omställningsinstruktionen visar längs en tidslinje hur maskinomställningen ska se ut, samt vem som ska göra vad och när. Även inre och yttre aktiviteter visas.

Förlustrapporten anger var- och hur mycket förlusttid som finns på respektive arbetsstation. Även dålig ergonomi belyses tydligt.

Kundanpassade mallar

Ett klassiskt Elementblad med hur, vad och varför samt säkerhetssymboler.

En lista över klickbara tempon som öppnar en filmspelare som spelar upp specifik uppgift.

Rapporten ovan är en filmrapport med bilder, symboler och klickbara tempon som öppnar en filmspelare som spelar upp specifik uppgift.

Standardiserad Arbetsinstruktion med mindre och fler bilder på samma sida, symboler och använda verktyg m.m.

Digitala arbetsinstruktioner direkt i webbläsaren - AviX Shop Floor viewer

AviX strukturen/sekvensen

...möjliggör instruktioner via en webbläsare

Via en webbläsare kan arbetsinstruktionen presenteras, och den återspeglar precis samma information som finns i AviX. Med andra ord, dina förändringar i AviX blir direkt tillgängliga för operatör/montör.

En webbläsare gör det dessutom möjligt att komma åt informationen via en enhet med webbläsare, t.ex. pekskärm, dator och Tablets.

AviX Shop Floor Viewer...

AviX SFV (AviX Shop Floor Viewer) är en fulländad lösning för digitala arbetsinstruktioner. Hanteringen av metod- och tidsdata utförs på samma sätt som tidigare i AviX, men alla instruktioner kan publiceras för åtkomst via en webbläsare. Detta är en enorm fördel eftersom det säkerställer att montör/operatör enkelt kommer åt rätt arbetsinstruktion, och att den är uppdaterad!

Samma data i webbläsaren, bilder, tider och film

Kontakta oss för ett webbmöte eller besök